Evolution Gaming เป็นส่วนหนึ่งของคาสิโนของสวิสร่วมกับ Grand Casino Baden

Live Casino Evolution Gaming ประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าร่วมพื้นที่เล่นเกมสวิสที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยความร่วมมือกับ Grand Casino Baden ภายใต้ข้อตกลง Evolution ให้บริการเกมคาสิโนแบบดิจิทัลทั้งหมดของคาสิโนซึ่งจะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้ในตลาด Grand Casino Baden จะจัดการ JackPots.ch แบรนด์เกมออนไลน์ที่ทำงานกับ Gamanza ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเขา ผู้เล่นสามารถเล่นเกม

Read more