ขั้นตอนการฝากเงิน

1. แจ้ง User ที่ฝากเงินเข้ามา เช่น User : aja9001 2. แจ้งจำนวนเงินที่โอนเข้ามา เช่น 9,003.- บาท 3. สาแจ้งธนาคารที่ฝากเงินเข้ามาพร้อมชื่อบัญชี เช่น – ธนาคารไทยพาณิชย์ – ชื่อบัญชี

Read more