การถอนเงิน GOLDENSLOT

สําหรับการทํารายการ ถอนเงิน Goldenslot ลูกค้าสามารถแจ้งทํารายการได้ 3 ช่องทาง คือการโทรแจ้งทาง Call Center , การแจ้งทํารายการทาง Line@ และการแจ้งทํารายการทาง Telegram โดยเราจะมีพนักงานคอยให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

ออกจากระบบ

1. ออกจากระบบ GoldenSlot และติดต่อพนักงาน
เมื่อลูกค้าต้องการทํารายการ ถอนเงินสล็อต ออกจากยูสเซอร์ ให้ทําการล็อกเอ้าออกจากระบบ และให้ติดต่อ พนักงานเพื่อแจ้งทํารายการถอนเงิน โดยรายละเอียดที่ต้องแจ้ง มีดังนี้ 1. แจ้งยูสเซอร์ของลูกค้า 2. แจ้งยอดเงินคงเหลือในยูสเซอร์ 3. แจ้งยอดเงินที่ต้องการทํารายการถอน 4. แจ้งธนาคารที่ต้องการให้ทางเราโอนเงินกลับ 5. แจ้งชื่อบัญชีธนาคาร ซึ่งต้องตรงกับชื่อของลูกค้าเท่านั้น

รอพนักงานทำรายการ 15 นาที

2. รอพนักงานทำรายการ 15 นาที
หลังจากที่พนักงานรับเรื่องการแจ้งถอนแล้ว พนักงานจะทําการตรวจสอบข้อมูล และเมื่อพบว่าข้อมูลที่ลูกค้า แจ้งมาถูกต้อง ก็จะทํารายการโอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้า ตามยอดที่แจ้งทํารายการถอน โดยจะใช้เวลาในการทํารายการ ประมาณ 15 – 20 นาที

เงื่อนไขของการถอนเงิน
1. ถอนขั้นตํ่า 1,000 บาท
2. ลูกค้าสามารถถอนเงินได้วันละ 2 ครั้ง ในการแจ้งถอนเงินแต่ละครั้ง จะต้องมีระยะเวลาห่างกัน 12 ชั่วโมง เช่น แจ้งถอนตอนเวลา 09.00 น. จะสามารถถอนได้อีกครั้งเวลา 21.00 น.
3. ถอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน / 1 ยูสเซอร์
4. ก่อนการแจ้งทํารายการถอนเงิน ลูกค้าต้องล็อกเอ้าออกจากยูสเซอร์ทุกครั้ง
5. ในระหว่างที่ทํารายการถอนเงิน ห้ามลูกค้าล็อกอินเข้าในระบบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
6. ในการถอนเงิน ทางเราจะทํารายการโอนเงินไปยังบัญชีที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้เท่านั้น
7. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนบัญชีการโอน สามารถเปลี่ยนธนาคารปลายทางได้ แต่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับ บัญชีเดิม
8. หลังจากที่ทํารายการแจ้งเปลี่ยนบัญชีปลายทางรับเงิน ลูกค้าจะไม่สามารถทํารายการถอนได้จนกว่าจะครบ 24 ชั่วโมงนับจากที่แจ้งเปลี่ยนบัญชี
ในกรณีของการแจ้งทํารายการถอนเงิน แล้วลูกค้าล็อกอินเข้ายูสเซอร์ในระหว่างที่พนักงานกําลังทํารายการ ถอนอยู่นั้น หากทางเราพบว่า ยอดเงินในยูสเซอร์มีการเคลื่อนไหวในขณะดําเนินการ การแจ้งทํารายการถอนเงินจะถือว่า เป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น