การฝากเงิน GOLDENSLOT

การฝากเงิน GOLDENSLOT
การฝากเงิน เติมเงินเข้ายูสเซอร์ ลูกค้าสามารถแจ้งทํารายการฝากเงินได้ทุกช่องทาง และแจ้งฝากได้ตลอด 24 ชั่วโมง สําหรับการเติมเงินเข้ายูสเซอร์นั้น ลูกค้าจะต้องทํารายการโอนเงินเข้ามาที่บัญชีของทางเรา ฝากขั้นตํ่า 100 บาท โดยจะ ต้องโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าเท่านั้น สามารถโอนผ่านช่องทาง Internet Banking (โอนออนไลน์) , โอนผ่านตู้ ATM และโอนผ่านตู้ฝากเงินสดเท่านั้น

การฝากเงิน GOLDENSLOT

1. แจ้งข้อมูลการฝากเงิน
เมื่อทําการโอนเงินมายังหมายเลขบัญชีธนาคารของทางเรา ให้ท่านติดต่อพนักงานเพื่อแจ้งข้อมูลการ ฝากเงิน สล็อต โดยรายละเอียดที่ต้องแจ้ง มีดังนี้ 1. แจ้งยูสเซอร์ของลูกค้า 2. แจ้งยอดเงินที่โอนเข้ามา 3. แจ้งเวลาที่ทํารายการโอน (เวลาในสลิป) 4. แจ้งช่องทางที่ทํารายการโอน (Internet Banking , ATM) 5. แจ้งธนาคารของเราที่ทํารายการโอนเงินเข้ามา

ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินผ่านตู้เงินสด จะต้องขีดสลิปและเขียนกํากับว่า “ใช้เพื่อเล่นคาสิโน” และต้องเขียน ยูสเซอร์ของลูกค้ากํากับไว้ด้วย ในการแจ้งทํารายการฝากเงิน จะต้องถ่ายรูป สลิป ส่งให้พนักงานตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อ เป็นการป้องกันการนําสลิปมาแอบอ้าง , การแจ้งสลิปซํ้า และป้องกันการหลอกโอนเงิน

การฝากเงิน GOLDENSLOT

2. รอพนักงานตรวจสอบข้อมูล
เมื่อพนักงานได้รับข้อมูลการแจ้งฝากเงินแล้ว พนักงานจะทําการตรวจสอบข้อมูล ว่ามียอดเงินเข้ามาถูกต้อง ตรงตามที่ท่านแจ้งหรือไม่ เมื่อตรวจพบยอดการโอนแล้ว ทางเราจะทําการเพิ่มยอดเครดิตในยูสเซอร์ให้ โดยจะใช้เวลาใน การเติมเงินเครดิตประมาณ 5 นาที ท่านก็สามารถเข้าสู่ระบบ และเริ่มเล่นเกมได้เลยทันที

ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินผ่านตู้เงินสด จะต้องขีดสลิปและเขียนกํากับว่า “ใช้เพื่อเล่นคาสิโน” และต้องเขียน ยูสเซอร์ของลูกค้ากํากับไว้ด้วย ในการแจ้งทํารายการฝากเงิน จะต้องถ่ายรูป สลิป ส่งให้พนักงานตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อ เป็นการป้องกันการนําสลิปมาแอบอ้าง , การแจ้งสลิปซํ้า และป้องกันการหลอกโอนเงิน