แจ้งฝาก-แจ้งถอน ไม่โกง จ่ายจริง แจ๊คพอท

การฝาก
เงินอัตโนมัติและการฝากเงินผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ทางช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ได้เลย

โดยโอนเงินฝากเข้าธนาคารกสิกรไทยกรณีลูกค้าสมัครด้วยธนาคารกสิกรไทย

โดยโอนเงินฝากเข้าธนาคารไทยพาณิชย์สถานการณ์ลูกค้าสมัครด้วยธนาคารอื่น ๆ จากธนาคารกสิกรไทย

*** เริมเปิดใช้งานระบบวันที่ 1 พฤศจากายน 2562

ลูกค้าเก่ากรุณาตรวจสอบการโอนบัญชีธนาคารให้ถูกต้องด้วยนะครับ

แจ้งถอนเงิน
1. เพิ่ม ID LINE เพื่อแจ้งการถอนเงิน

– ท่านสามารถทำรายการฝากเงินได้โดยแจ้งทาง Call Center หรือ Line
– บัญชีที่ใช้ในการถอนจะต้องเป็นบัญชีที่มีสมาชิกอยู่เท่านั้น