ขั้นตอนการฝากเงิน

1. แจ้ง User ที่ฝากเงินเข้ามา เช่น User : aja9001
2. แจ้งจำนวนเงินที่โอนเข้ามา เช่น 9,003.- บาท
3. สาแจ้งธนาคารที่ฝากเงินเข้ามาพร้อมชื่อบัญชี เช่น
– ธนาคารไทยพาณิชย์
– ชื่อบัญชี นายมานะ ใจดี
4. เมื่อท่านฝากเงินเสร็จเรียบร้อยกรุณาโทรเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที่เพื่อความถูกต้อง

ขั้นตอนการแจ้งถอนเงิน

1. แจ้งความประสงค์ขอถอนเงินกลับคือ แจ้ง User เช่น aja9001 ขอถอนเงินกลับ 5,000 บาท
2. แจ้งยอดเงินคงเหลือที่อยู่ใน User ทั้งหมด เพื่อยืนยันความถูกต้องกับจ้าหน้าที่ เช่น ยอดเงินคงเหลือใน User 6,000.-
3. แจ้งเลขที่บัญชี ธนาคาร และ ชื่อบัญชี เพื่อความถูกต้อง เช่น
– เลขที่่บัญชี 111-111111-1
– ธนาคาร ไทยพาณิชย์
– ชื่อบัญชี นายสมควร หมายดี
4. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยอดเงินใน User ของท่านและทำการโอนเงินกลับเข้าบัญชีของท่านไม่เกิน10นาที เพียงไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถรับเงินสดเข้าบัญชีได้ทันที หมดห่วงทางเรามี Call Center ไว้คอยบริการท่าน